جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/122558
Title: May 2015 volume 8 number 6
Authors: Kandzari, David E;Kini, Annapoorna S;Karmpaliotis, Dimitri;Moses, Jeffrey W;Tummala, Pradyumna E;Grantham, J Aaron;Orr, Charles;Lombardi, William;Nicholson, William J;Lembo, Nicholas J;Popma, Jeffrey J;Wang, Jin;Larracas, Cristina;Rutledge, David R;Gori,
Year: 2015
URI: http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/122558
volume: Volume 8
Issue: Issue 6
month: May
More Information: Volume : 8Issue : 6Start page : 25
END PAGES : 31
Appears in Collections:JACC Cardiovascular Interventions

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015 JACC Volume 8 Issue 6 May (5).pdf677.67 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.