جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/197117
Title: , MD Department of Otolaryngology, University of Iowa, Iowa City, Iowa, U.S.A M
Authors: City, Iowa
Issue Date: 2017
Publisher: 
Abstract: 
URI: http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/197117
ISSN: 
volume: Volume 127
Issue: Issue 1
month: January
Format: ISSUE : January START PAGE : 2016 END PAGES : 2017
Appears in Collections:Laryngoscope

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2016 LARY Volume 127 Issue 1 January (35).pdf89.42 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.