جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/25518
Title: Measuring Food Texture
Authors: Mermelstein, Neil H
Year: 2013
URI: http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/25518
Appears in Collections:Food Technology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013medicine article ai (114).pdf364.81 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.