جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/268565
Title: Inverting suprastomal granulomas.
Authors: Schweiger, Claudia;Hart, Catherine K;Cotton, Robin T;Rutter, Michael J
Keywords: Medical Science;2883;2885;airway granulation tissue;laryngoscope;pediatric tracheotomy;tracheal granuloma
Year: 2017
place: 
Abstract: Although suprastomal granulomas are a common complication of tracheotomy, they usually are an incidental finding and do not always require treatment. However, large granulomas may require removal, either to assist with speech production or to make the airway safer in the event of an accidental decannulation. Very large suprastomal granulomas extending up to or even through the vocal cords have been described. However, inverting suprastomal granulomas extending distally down the length of a tracheotomy tube have not been previously described. We present two cases of large suprastomal granulomas that extended distally down the trachea. Both extended beyond the tip of the tracheotomy tube, causing partial airway obstruction, and therefore required excision. Laryngoscope, 127:2883-2885, 2017.Copyright © 2017 The American Laryngological, Rhinological and Otological Society, Inc.
URI: http://ovidsp.ovid.com/ovidweb.cgi?T=JS&PAGE=reference&D=prem&NEWS=N&AN=28631329
http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/268565
ISSN: 
volume: Volume 127
Issue: Issue 12
month: December
More Information: VOLUME : 127 ISSUE : 12 START PAGE : 2883 END PAGES : 2885
Appears in Collections:Laryngoscope

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2017 LARYN Volume 127 Issue 12 December (35).pdf139.55 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.