جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/285
Title: In vitro methods in toxicology /
edited by C.K. Atterwill and C.E. Steele.
Authors: Atterwill, C K ;Steele, C E
Keywords: Toxicity testing;In vitro ;Toxicology;Methods;615.9/07 19;RA1199.4.I5 V58 1987;QV 602 I35;RA1199.4.I5 V58 1987
Year: 1987
place: Cambridge ;
New York :
Publisher: Cambridge University Press,
URI: http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/285
ISBN: 0521326842
More Information: x, 458 p. :
ill. ;
24 cm.
Includes bibliographies and index.
Appears in Collections:Pharmacology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9780521326841.pdf17.67 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.