جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/39651
Title: Predictive Factors , Management , and Clinical Outcomes of Coronary Obstruction Following Transcatheter Aortic Valve Implantation Insights From a Large Multicenter Registry
Authors: Ribeiro, Henrique B;Webb, John G;Makkar, Raj R;Cohen, Mauricio G;Kapadia, Samir R;Kodali, Susheel;Tamburino, Corrado;Barbanti, Marco;Chakravarty, Tarun;Jilaihawi, Hasan;Paradis, Jean-michel;Brito, Fabio S De;Cánovas, Sergio J;Cheema, Asim N;Jaegere, Peter P De;Chiam, Paul T L;Moreno, Raúl;Pradas, Gonzalo;Ruel, Marc;Salgado-fernández, Jorge;Sarmento-leite, Rogerio;Toeg, Hadi D;Velianou, James L;Zajarias, Alan;Babaliaros, Vasilis;Cura, Fernando;Dager, Antonio E;Manoharan, Ganesh;Lerakis, Stamatios;Pichard, Augusto D;Radhakrishnan, Sam;Perin, Antonio;Dumont, Eric;Larose, Eric;Pasian, Sergio G;Nombela-franco, Luis;Urena, Marina;Tuzcu, E Murat;Leon, Martin B;Amat-santos, Ignacio J;Leipsic, Jonathon;Rodés-cabau, Josep;City, Quebec;Columbia, British;Alegre, Porto;Coruna, La;Louis, St;Aires, Buenos
Year: 2013
Publisher: Elsevier Inc
URI: http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/39651
More Information: VOLUME : 62ISSUE : 17START PAGE : 1552
END PAGES : 1562
Appears in Collections:Journal of the American College of Cardiology

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013medicine article ar (273).pdf955.34 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.