جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/45088
Title: Successful Treatment With Enoxaparin of Glans Ischemia Due to Local Anesthesia After Circumcision abstract
Authors: Village, Elk Grove
Keywords: complication of circumcision;enoxaparin;glans penis;ischemia
Year: 2013
URI: http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/45088
Appears in Collections:Pediatrics

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2013medicine article z (459).pdf801.2 kBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.