جهت دسترسی به کاربرگه ی زیر، از این لینک استفاده کنید. http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/9180
Title: L'arto inferiore nella paralisi cerebrale infantile
[electronic resource] :
semeiotica e chirurgia funzionale /
Adriano Ferrari, Sandro Reverberi, Maria Grazia Benedetti con la collaborazione di Monica Balugani ... [et al.] ; presentazione a cura di Silva
Authors: Ferr Ari, Adri Ano;Reverberi, Sandro;Benedetti, M Ari A Gr Azi A;B Alug Ani, Monic A;Bocc Ardi, Silv Ano
Keywords: Cerebral palsy;Leg;Surgery;RC388 .F47 2013eb
Year: 2014
place: Milano
Publisher: Springer,
URI: http://dl.kums.ac.ir/handle/Hannan/9180
ISBN: 9788847028135
9788847028142 (e-book)
Appears in Collections:Musculoskeletal System

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9788847028142.pdf19.75 MBAdobe PDFThumbnail
Download    Request a copy


تمامی کاربرگه ها در کتابخانه ی دیجیتال حنان به صورت کامل محافظت می شوند.