جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی
پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (13).pdf.jpg2015Analysis of semen parameters in male referrals : impact of reference limits , strati fi cation by fertility categories , predictors of change , and comparison of normal semen parameters in subfertile couplesBaker, Karen; Li, Jianbo; Jr, Edmund Sabanegh
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (21).pdf.jpg2015Calcium infusion for the prevention of ovarian hyperstimulation syndrome : a double-blind randomized controlled trialEl-khayat, Waleed; Elsadek, Mostafa
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (36).pdf.jpg2015Oocyte donation outcome after oncological treatment in cancer survivorsFernandez, Iria; Martinez, María; Tocino, Antonia
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (22).pdf.jpg2015Progesterone elevation on the day of human chorionic gonadotropin administration is not the only factor determining outcomes of in vitro fertilizationTsai, Yi-ru; Huang, Fu-jen; Lin, Pin-yao; Kung, Fu-tsai; Lin, Yu-ju
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (15).pdf.jpg2015Prolonging oocyte in vitro culture and handling time does not compensate for a shorter interval from human chorionic gonadotropin administration to oocyte pickupGaror, Roni; Shufaro, Yoel; Kotler, Naomi; Shefer, Dania
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (37).pdf.jpg2015Copy number variation associated with meiotic arrest in idiopathic male infertilityEggers, Stefanie; Deboer, Kathleen D; Bergen, Jocelyn Van Den; Gordon, Lavinia
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (14).pdf.jpg2015Relationship between semen production and medical comorbidityEisenberg, Michael L; Li, Shufeng; Behr, Barry; Pera, Reijo
2015 FS Volume 103 Issue 2 February (18).pdf.jpg2015Monitoring Assisted Reproductive Technologies : World Report on Assisted ReproductiveD, Osamu Ishihara M D Ph; D, G David Adamson M; D, Silke Dyer M; H, Jacques De Mouzon M D M P; D, Karl G Nygren M D Ph; H, Elizabeth A Sullivan M D M P; D, Fernando Zegers-hochschild M; D, Ragaa Mansour M D Ph
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (20).pdf.jpg2015Blastocyst transfer is not associated with increased rates of monozygotic twins when controlling for embryo cohort qualityFranasiak, Jason M; Dondik, Yelena; Molinaro, Thomas A; Hong, Kathleen H
2015 FS Volume 103 Issue 1 January (12).pdf.jpg2015Status of sperm morphology assessment : an evaluation of methodology and clinical valueVerbeet, G M; Westphal, Johan R