جستجوی پیشرفته

پاک کن

فیلترهای فعلی


پالایش جستجو:

جهت پالایش جستجو از فیلترها استفاده نمایید .


رکورد(های) بازیابی شده :
PreviewIssue DateTitleContributor(s)
2011medicine article j (454).pdf.jpg2011Compound in the Induction of Secondary Sexual CharacteristicsGiagulli, Vito A; Triggiani, Vincenzo; Carbone, Maria D; Corona, Giovanni; Tafaro, Emilio; Licchelli, Brunella; Guastamacchia, Edoardo
2011medicine article j (111).pdf.jpg2011Continuing Medical EducationCorona, Giovanni; Rastrelli, Giulia; Forti, Gianni; Maggi, Mario
2011medicine article j (41).pdf.jpg2011Events in Younger But Not in Older Subjects withCorona, Giovanni; Monami, Matteo; Boddi, Valentina; Rastrelli, Giulia; Melani, Cecilia; Balzi, Daniela; Sforza, Alessandra; Forti, Gianni; Mannucci, Edoardo; Maggi, Mario
2011medicine article j (252).pdf.jpg2011Perceived Reduced Sleep-Related Erections in Subjects with Erectile Dysfunction : Psychobiological CorrelatesCorona, Giovanni; Rastrelli, Giulia; Balercia, Giancarlo; Sforza, Alessandra; Forti, Gianni; Mannucci, Edoardo; Maggi, Mario
2011medicine article j (495).pdf.jpg2011The Journal of Sexual MedicineGiraldi, Annamaria; Corona, Giovanni; Rastrelli, Giulia; Forti, Gianni; Maggi, Mario; Kim, Noel N; Clayton, Anita H; Pauls, Rachel N; Porst, Hartmut; Aversa, Antonio; Caprio, Massimiliano; Antelmi, Antonella; Armani, Andrea; Brama, Marina; Rosano, Giuseppe M C; Lenzi, A
2011medicine article j (507).pdf.jpg2011The Journal of Sexual MedicineGiraldi, Annamaria; Corona, Giovanni; Rastrelli, Giulia; Forti, Gianni; Maggi, Mario; Kim, Noel N; Clayton, Anita H; Pauls, Rachel N; Porst, Hartmut; Aversa, Antonio; Caprio, Massimiliano; Antelmi, Antonella; Armani, Andrea; Brama, Marina; Rosano, Giuseppe M C; Lenzi, A
2011medicine article j (431).pdf.jpg2011REVIEWER ACKNOWLEDGMENT Reviewer AcknowledgmentCorona, Giovanni; Hackett, Geoff Ian; Hayes, Derek; Akkus, Emre; Brock, Gerald; El-sakka, Ahmed; Esposito, Katherine; Nelson, Christian J; Abdo, Carmita; Brotto, Lori; Christopher, Nim; Saad, Farid; Segraves, Robert Taylor; Banner, Linda L; Carson, Culley; Miner, Martin
2011medicine article j (496).pdf.jpg2011The Journal of Sexual MedicineMaggi, Mario; Corona, Giovanni; El-sakka, Ahmed I; Marson, Lesley; Brotto, Lori A; Miner, Martin; Jannini, Emmanuele A; Gravina, Giovanni L; Mortengaler, Abraham; Morales, Alvaro; Moll, Jennifer L; Brown, Candace S
2011medicine article j (449).pdf.jpg2011Dysfunction : The Proper Drug for the Proper PatientCorona, Giovanni; Mondaini, Nicola; Ungar, Andrea; Razzoli, Elisa; Rossi, Andrea; Fusco, Ferdinando
2011medicine article j (499).pdf.jpg2011The Journal of Sexual MedicineGiraldi, Annamaria; Corona, Giovanni; Rastrelli, Giulia; Forti, Gianni; Maggi, Mario; Kim, Noel N; Clayton, Anita H; Pauls, Rachel N; Porst, Hartmut; Aversa, Antonio; Caprio, Massimiliano; Antelmi, Antonella; Armani, Andrea; Brama, Marina; Rosano, Giuseppe M C; Lenzi, Andrea; Migliaccio, Silvia; Fabbri, Andrea